Kennis Instituut Maatschappelijk Vastgoed
Constructieve veiligheid breedplaatvloeren
Woensdag 7 februari 2018

Gebouwen met vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten kunnen in bepaalde gevallen onveilig zijn. Hoe inventariseert u of uw bouwwerken wel voldoende veilig zijn? 

Welke maatregelen neemt u bij gevonden risico's?

En wat kunt u doen om dit soort fouten in nieuw te bouwen constructies te voorkomen ?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens het seminar Constructieve veiligheid breedplaatvloeren op 7 februari 2018 in Ede.

Inleiders deze middag zijn:

  • Prof. ir. Simon Wijte, Partner van Adviesbureau Hageman, Hoogleraar Sustainment of Concrete Structures aan de TU Eindhoven en een van de opstellers van het rapport en 
  • Drs. Ing Eric Wigman, MRE Consultants en bestuurder van de Stichting INTO Maatschappelijk Vastgoed

 Simon Wijte deelt met u de belangrijkste resultaten en conclusies van het rapport over oorzaken van het begeven van de constructie én hij gaat in op mogelijke consequenties voor soortgelijke constructies elders. Ook geeft hij enkele richtlijnen aan alle partijen in de bouwkolom architect-constructeur-aannemers-onderaannemers-leveranciers-toezichthouders om te (h)erkennen wanneer de som van het geheel een grens overschrijdt.

Eric Wigman loopt aan de hand van zijn risicoanalyse in opdracht van ROC Leeuwenborgh het Stappenplan Onderzoek Breedplaatvloeren in bestaande gebouwenmet u door. Hij verduidelijkt hij enkele punten die voor verwarring zouden kunnen zorgen bij de uitvoering ervan.

Daarnaast geeft hij adviezen hoe u - als bestuurder / eigenaar / verantwoordelijke – bij dit soort risico’s dient te handelen en te communiceren en hoe u deze situaties vóór kunt zijn en blijven.

Vanzelfsprekend is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen die u mocht hebben in relatie tot uw eigen situatie.

Kortom: voor u als verantwoordelijke, hetzij als gebouweigenaar, hetzij als aannemer tijdens (de voorbereiding van) de bouw, hetzij als planbeoordelaar en/of toezichthouder de mogelijkheid om met elkaar en met deskundigen de oorzaken én mogelijke oplossingen te vernemen en te bespreken!

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

 

Partners
Institute for Business Research
LinkedIn
E. info@KMVG.nl | www.kmvg.nl